กลับสู่หน้าหลัก

A world - leading manufacturer of automative parts and IT parts

 • NHK SPRING (Thailand): History

  ฉลองครบรอบ 50 ปี เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย)

  ก.ค.2506 ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  ในการผลิต Leaf Spring 
  ธ.ค. 2506 ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
  พ.ย. สร้างโรงงานสำโรง และเริ่มทำการผลิต Leaf Spring 
  ก.ค.2515 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์กับ บริษัท NHK Spring Co.,Ltd.
  เม.ย. 2516 เริ่มทำการผลิต เบาะรถยนต์
  ก.ค. 2517 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์กับ บริษัท NHK Spring Co.,Ltd.
  เริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์
  ส.ค. 2520 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท (เพิ่ม 10,000 หุ้น)
  มิ.ย. 2521 เริ่มทำการผลิต Coil Spring
  เม.ย. 2522 Mr.Shigemi Morita เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  พ.ค. 2525 เริ่มทำการผลิต Stabilizer
  ม.ค. 2526 เริ่มทำการผลิต Vacuum Forming
  มิ.ย. 2527 Mr.Shigekasu Suzuki เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  ต.ค. 2529 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)
  ธ.ค. สร้างสำนักงานใหญ่ที่สำโรง และสร้างโรงงาน Precision Spring
  มี.ค. 2530 เริ่มทำการผลิต Precision Spring (Wire Spring)
  มิ.ย. Mr.kaoru Kawakami เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  มี.ค. 2531 เริ่มทำการผลิต hot press forming Door Trim
  ส.ค. 2532 ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (43,268เมตร2)
  ก.ค. 2533 เริ่มทำการผลิต Precision Spring (Valve Spring)
  ธ.ค. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์กับ บริษัท Shiroki Kogyo Co.,Ltd.
  ธ.ค. 2534 สร้างโรงงานบางปู ย้ายการผลิตเบาะและชิ้นส่วนภายในรถยนต์จากโรงงานสำโรงไปโรงงานบางปู
  มิ.ย. 2535 Mr.Tadaharu Kaneko เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  ธ.ค. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตPrecision Spring (Wire Spring & Flat Spring) กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd. 
  มี.ค. 2536 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ (Matron V) กับ บริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd. (บริษัท Toyota Boshoku ในปัจจุบัน) 
  พ.ค. เริ่มทำการผลิต Recliner
  มิ.ย. เริ่มทำการผลิต Stabilizer new production line
  ส.ค. เริ่มทำการผลิต Flat Spring
  ก.ย. ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ (48,000เมตร2)
  พ.ย. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ กับ บริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd. เพื่อผลิตส่งให้กับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  ธ.ค. ครบรอบการก่อตั้งบริษัท 30ปี
  ม.ค. 2537 เริ่มทำการผลิต Coil spring new production line & Matron V 
  ส.ค. ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (56,404 เมตร2)
  ก.ย. รวมสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.3 ชนิด คือ Leaf Spring, Coil Spring, Stabilizer (pipe & Solid) เข้าด้วยกัน รวมเป็นสัญญาตัวใหม่คือ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Suspension Spring
  ต.ค. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต T shape slide rail กับบริษัท Shiroki Kogyo Co.,Ltd.
  พ.ค. 2538 เพิ่มผลิตภัณฑ์ในสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Suspension Spring อีก 2 ชนิดคือ Torsion bar และ Impact Beam
  ก.ค. รวมสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd. คือ เบาะรถยนต์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เข้าด้วยกัน รวมเป็นสัญญาตัวใหม่คือ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ 
  2538 เริ่มทำการผลิต Torsion Bar
   - Introduction CAD
  พ.ย. สร้างโรงงานเกตุเวย์ ทำการผลิตเบาะรถยนต์ส่งให้กับบริษัทโตโยต้า โรงงานเกตุเวย์
  พ.ค. 2539 ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเกตุเวย์ (48,000 เมตร2)
  ก.ย. สร้างโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์   ผลิตLeaf Spring สำหรับรถกระบะ 1ตัน
  ม.ค. 2540 สร้างโรงงาน Precision Spring เวลโกรว์  และย้ายการผลิต Precision Spring จากสำโรงไปเวลโกรว์
  เม.ย. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,200,000 บาท (เพิ่ม 10,200 หุ้น)
  มิ.ย. ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบางปู (25,367 เมตร2)
  ก.ค. แยกโรงงานเกตุเวย์ และตั้งเป็นบริษัท Thai Automobile Seating & Interior Co.,Ltd. (TASI)
  เม.ย. 2541 ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิตชิ้นส่วน HDD  
  ก.ย. โรงงาน Precision Spring เริ่มผลิตชิ้นส่วน HDD 
  พ.ค. 2542 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค เกี่ยวกับธุรกิจชิ้นส่วน HDD กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd. 
  มิ.ย. Mr.Yoshinori Omori เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  มิ.ย. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 370,000,000 บาท (เพิ่ม 319,800 หุ้น)
  ต.ค. ขายหุ้นบางส่วนของ TASI ให้กับบริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd.
  ก.ค. 2544 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านธุรกิจ Shutter Spring กับ บริษัท Tohoku Nippatsu Co.,Ltd.
  ส.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 390,000,000 บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)
  ม.ค. 2545 ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Precision Spring Chain Tensioner กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.
  มิ.ย. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคการขึ้นรูปโฟมผ้าหลังคา กับบริษัท Sanwa Kogyo Co.,Ltd.
  ส.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 410,000,000 บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)
  ก.ย. ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (21,068 เมตร2)
  มี.ค. 2546 ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (5,772 เมตร2)
  ธ.ค. ย้ายสำนักงานใหญ่จากสำโรงไปตึกบางนาทาวเวอร์
    ครบรอบการก่อตั้งบริษัท 40ปี
  เม.ย. 2547 สร้างโรงงาน Suspension Springเวลโกรว์  ส่วนต่อขยายเฟส 1 และได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิต Leaf Spring และย้ายการผลิตLeaf Spring จากสำโรงไปยังเวลโกรว์
  ต.ค. ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (20,828 เมตร2)
  มี.ค. 2548 ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (14,584 เมตร2)
  ธ.ค. ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานบ้านโพธิ์ (90,804 เมตร2)
  ม.ค. 2549 ขยายโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์ เฟส 2
  เม.ย. ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (10,008 เมตร2)
  พ.ค. ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  ในการผลิต DDS
  พ.ค. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านธุรกิจ DDS และทำสัญญาสิทธิบัตรกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd. 
  ส.ค. สร้างโรงงาน DDSเวลโกรว์  และเริ่มดำเนินการผลิต
  2550 สร้างโรงงานบ้านโพธิ์ และเริ่มผลิตเบาะรถยนต์ส่งขายให้บริษัทโตโยต้า โรงงานบ้านโพธิ์
  เม.ย. ขยายโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์ เฟส3
  มิ.ย. Mr.Yoshinori Omori เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Mr.Hiroyuki Kado เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  พ.ค. ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (72,108 เมตร2)
  ก.ค. ขายหุ้นบริษัท TASI ให้กับบริษัท Toyota Boshoku Asia
   ก.พ. 2551 ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (15,652 เมตร2)
  ส.ค. ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Headlining กับบริษัท Grupo Antolin Irausa,S.A 
  ก.ย. ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (142,034 เมตร2)
  ม.ค. 2552 ขยายโรงงาน DDS เวลโกรว์ 
  มี.ค. Mr.Yoshinori Omori พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ
  มี.ค. 2553 ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (40,000 เมตร2)
  มี.ค. 2554 ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เกี่ยวกับ Hemraj Project
  มิ.ย. ก่อสร้างโรงงานเบาะที่เหมราช
  มิ.ย. Mr.Kaoru Hatayama เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
  ก.ค. สร้างส่วนต่อขยายโรงงาน Precision Spring เวลโกรว์

  NHK SPRING THAILAND

  กลับสู่หน้าหลัก

Click below for highlights from 50 years of NHK

 • 2506

  ก.ค. 2506

  ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิต Leaf Spring

  ธ.ค. 2506

  ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

  พ.ย. 2506

  สร้างโรงงานสำโรง และเริ่มทำการผลิต Leaf Spring

 • 2515

  ก.ค. 2515

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์กับ บริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

 • 2516

  เม.ย. 2516

  เริ่มทำการผลิต เบาะรถยนต์

 • 2517

  ก.ค. 2517

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์กับ บริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

  เริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์

 • 2520

  ส.ค. 2520

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท (เพิ่ม 10,000 หุ้น)

 • 2521

  มิ.ย. 2521

  เริ่มทำการผลิต Coil Spring

 • 2522

  เม.ย. 2522

  Mr.Shigemi Morita เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

 • 2525

  พ.ค. 2525

  เริ่มทำการผลิต Stabilizer

 • 2526

  ม.ค. 2526

  เริ่มทำการผลิต Vacuum Forming

 • 2527

  มิ.ย. 2527

  Mr.Shigekasu Suzuki เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

 • 2529

  ต.ค. 2529

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)

  ธ.ค. 2529

  สร้างสำนักงานใหญ่ที่สำโรง และสร้างโรงงาน Precision Spring

 • 2530

  มี.ค. 2530

  เริ่มทำการผลิต Precision Spring (Wire Spring)

  มิ.ย. 2530

  Mr.kaoru Kawakami เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

 • 2531

  มี.ค. 2531

  เริ่มทำการผลิต hot press forming Door Trim

 • 2532

  ส.ค. 2532

  ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (43,268เมตร2)

 • 2533

  ก.ค. 2533

  เริ่มทำการผลิต Precision Spring (Valve Spring)

  ธ.ค. 2533

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์กับ บริษัท Shiroki Kogyo Co.,Ltd.

 • 2534

  ธ.ค. 2534

  สร้างโรงงานบางปู ย้ายการผลิตเบาะและชิ้นส่วนภายใน

 • 2535

  มิ.ย. 2535

  Mr.Tadaharu Kaneko เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

  ธ.ค. 2535

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตPrecision Spring (Wire Spring & Flat Spring) กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

 • 2536

  มี.ค. 2536

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ (Matron V) กับ บริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd. (บริษัท Toyota Boshoku ในปัจจุบัน)

  พ.ค. 2536

  เริ่มทำการผลิต Recliner

  มิ.ย. 2536

  เริ่มทำการผลิต Stabilizer new production line

  ส.ค. 2536

  เริ่มทำการผลิต Flat Spring

  ก.ย. 2536

  ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ (48,000เมตร2)

  พ.ย. 2536

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตเบาะรถยนต์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ กับ บริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd. เพื่อผลิตส่งให้กับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

  ธ.ค. 2536

  ครบรอบการก่อตั้งบริษัท 30ปี

 • 2537

  ม.ค. 2537

  เริ่มทำการผลิต Coil spring new production line & Matron V

  ส.ค. 2537

  ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (56,404 เมตร2)

  ก.ย. 2537

  รวมสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.3 ชนิด คือ Leaf Spring, Coil Spring, Stabilizer (pipe & Solid) เข้าด้วยกัน รวมเป็นสัญญาตัวใหม่คือ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Suspension Spring

  ต.ค. 2537

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต T shape slide rail กับบริษัท Shiroki Kogyo Co.,Ltd.

 • 2538

  พ.ค. 2538

  เพิ่มผลิตภัณฑ์ในสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Suspension Spring อีก 2 ชนิดคือ Torsion bar และ Impact Beam

  ก.ค. 2538

  - รวมสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd. คือ เบาะรถยนต์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เข้าด้วยกัน รวมเป็นสัญญาตัวใหม่คือ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ 

  - เริ่มทำการผลิต Torsion Bar

  - Introduction CAD

  พ.ย. 2538

  สร้างโรงงานเกตุเวย์ ทำการผลิตเบาะรถยนต์ส่งให้กับบริษัทโตโยต้า โรงงานเกตุเวย์

 • 2539

  พ.ย. 2539

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเกตุเวย์ (48,000 เมตร2)

  ก.ย. 2539

  สร้างโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์ ผลิตLeaf Spring สำหรับรถกระบะ 1ตัน

 • 2540

  ม.ค. 2540

  สร้างโรงงาน Precision Spring เวลโกรว์ และย้ายการผลิต Precision Spring จากสำโรงไปเวลโกรว์

  เม.ย. 2540

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,200,000 บาท (เพิ่ม 10,200 หุ้น)

  มิ.ย. 2540

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบางปู (25,367 เมตร2)

  ก.ค. 2540

  แยกโรงงานเกตุเวย์ และตั้งเป็นบริษัท Thai Automobile Seating & Interior Co.,Ltd. (TASI)

 • 2541

  เม.ย. 2541

  ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิตชิ้นส่วน HDD

  ก.ย. 2541

  โรงงาน Precision Spring เริ่มผลิตชิ้นส่วน HDD

 • 2542

  พ.ค. 2542

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค เกี่ยวกับธุรกิจชิ้นส่วน HDD กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

  มิ.ย. 2542

  Mr.Yoshinori Omori เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 370,000,000 บาท (เพิ่ม 319,800 หุ้น)

  ต.ค. 2542

  ขายหุ้นบางส่วนของ TASI ให้กับบริษัท Takashimaya Nippatsu Kogyo Co.,Ltd.

 • 2544

  ก.ค. 2544

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านธุรกิจ Shutter Spring กับ บริษัท Tohoku Nippatsu Co.,Ltd.

  ส.ค. 2544

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 390,000,000 บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)

 • 2545

  ม.ค. 2545

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Precision Spring Chain Tensioner กับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

  มิ.ย. 2545

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคการขึ้นรูปโฟมผ้าหลังคา กับบริษัท Sanwa Kogyo Co.,Ltd.

  ส.ค. 2545

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 410,000,000 บาท (เพิ่ม 20,000 หุ้น)

  ก.ย. 2545

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (21,068 เมตร2)

 • 2546

  มี.ค. 2546

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (5,772 เมตร2)

  ธ.ค. 2546

  - ย้ายสำนักงานใหญ่จากสำโรงไปตึกบางนาทาวเวอร์

  - ครบรอบการก่อตั้งบริษัท 40ปี

 • 2547

  เม.ย. 2547

  สร้างโรงงาน Suspension Springเวลโกรว์ ส่วนต่อขยายเฟส 1 และได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิต Leaf Spring และย้ายการผลิตLeaf Spring จากสำโรงไปยังเวลโกรว์

  ต.ค. 2547

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (20,828 เมตร2)

 • 2548

  มี.ค. 2548

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (14,584 เมตร2)

  ธ.ค. 2548

  ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานบ้านโพธิ์ (90,804 เมตร2)

 • 2549

  ม.ค. 2549

  ขยายโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์ เฟส 2

  เม.ย. 2549

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (10,008 เมตร2)

  พ.ค. 2549

  - ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิต DDS

  - ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านธุรกิจ DDS และทำสัญญาสิทธิบัตรกับบริษัท NHK Spring Co.,Ltd.

  ส.ค. 2549

  สร้างโรงงาน DDSเวลโกรว์ และเริ่มดำเนินการผลิต

 • 2550

  2550

  สร้างโรงงานบ้านโพธิ์ และเริ่มผลิตเบาะรถยนต์ส่งขายให้บริษัทโตโยต้า โรงงานบ้านโพธิ์

  เม.ย. 2550

  ขยายโรงงาน Suspension Spring เวลโกรว์ เฟส3

  มิ.ย. 2550

  Mr.Yoshinori Omori เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Mr.Hiroyuki Kado เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

  พ.ค. 2550

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (72,108 เมตร2)

  ก.ค. 2550

  ขายหุ้นบริษัท TASI ให้กับบริษัท Toyota Boshoku Asia

 • 2551

  ก.พ. 2551

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานบ้านโพธิ์ (15,652 เมตร2)

  ส.ค. 2551

  ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านการผลิต Headlining กับบริษัท Grupo Antolin Irausa,S.A

  ก.ย. 2551

  ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (142,034 เมตร2)

 • 2552

  ม.ค. 2552

  ขยายโรงงาน DDS เวลโกรว์

  มี.ค. 2552

  Mr.Yoshinori Omori พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ

 • 2553

  มี.ค. 2553

  ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานเวลโกรว์ (40,000 เมตร2)

 • 2554

  มี.ค. 2554

  ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เกี่ยวกับ Hemraj Project

  มิ.ย. 2554

  ก่อสร้างโรงงานเบาะที่เหมราช

  Mr.Kaoru Hatayama เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

  ก.ค. 2554

  สร้างส่วนต่อขยายโรงงาน Precision Spring เวลโกรว์