นายฮาจิเมะ โอกาจิมะ
ประธาน บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด

     NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2506 และดำเนินธุรกิจโดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นับได้ว่าเราเป็นฐานการผลิตข้ามชาติของกลุ่มบริษัท NHK SPRING ที่มีประวัติยาวนานที่สุด NHK SPRING (THAILAND) มีความยินดีที่จะได้เฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัทในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้พัฒนาและขยายธุรกิจ ในอุตสาหกรรมรถยนต์จวบจนปัจจุบัน
     ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากบริษัทแม่ NHK SPRING CO., LTD. ที่ญี่ปุ่น ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งสินค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเรากับลูกค้า ผู้ร่วมค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกคนคือสิ่งสำคัญ เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร ในการรักษาตราสินค้าของกลุ่มบริษัท NHK SPRING ให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
     เราจะดำเนินงานด้วยหลัก 4 ประการภายใต้หัวใจสำคัญของการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
1. ยืนหยัดความมั่นคงทางการเงิน
2. มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาจนถึงการผลิต
3. ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้าน QCDEM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบสินค้า ระบบวิศวกรรม และการจัดการ)
4. พัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

เราจะสืบสานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแก้ไขปัญหาชุมชนให้ได้ผลสำเร็จในทางปฏิบัติที่แท้จริง และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราตระหนักมาโดยตลอด เราขอขอบคุณที่สนับสนุนเราตลอดมา

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved