อาคารบางนาทาวเวอร์สมุทรปราการ
   สำนักงานใหญ่ของเราเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการของลูกค้า เรามีฝ่ายขายที่รับประกันความพอใจสูงสุดของลูกค้า ที่นี่ยังเป็นแหล่งซื้อและจัดหาวัตถุดิบให้กับโรงงานของเรารวมทั้งลูกค้าในต่างประเทศ
    สำนักงานใหญ่ของเรามีหน่วยงานที่สนับสนุนระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001, ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ให้กับโรงงานของเรา และนอกจากที่นี่จะทำงานด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางตรวจสอบระบบการผลิตอัตโนมัติอีกด้วย
• ISO 14001 ระบบการจัดการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ
• ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ
• ISO/TS 16949 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่อยู่ติดต่อบริษัท
อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 6-7
2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม. 6.5)
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7
SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved