ญี่ปุ่น

• NHK SPRING CO., LTD.
• NHK SALES CO., LTD.
• NHK TRANSPORT CO., LTD.
• NIPPATSU SERVICE CO., LTD.
• NIPPATSU AMENITY CO., LTD.
• G.L.G. CORPORATION
• YOKOHAMA KIKO CO., LTD.
• SUMIHATSU CO., LTD.
• HORIKIRI, INC
• TOHOKU NIPPATSU CO., LTD.
• ITES CO., LTD.
• FAURECIA-NHK CO., LTD.
• FAURECIA-NHK KYUSHU CO., LTD.
• SINDAI CO., LTD.
• SNIC CO., LTD.
• UNIFLEX CO., LTD.
• AYASE SEIMITSU CO., LTD.
• TOKUHATSU CO., LTD.
• NHK TELEFLEX MORSE CO., LTD.
• NHK PARKING SYSTEMS CO., LTD.
• NIPPON SHAFT CO., LTD.
• TOPURA CO., LTD.
• NHK PRECISION CO., LTD.
• NIPPATSU HARMONY CO., LTD.

อเมริกาเหนือ
กลาง
และใต้

•  NHK INTERNATIONAL CORPORATION [Michigan, U.S.A ]
•  NEW MATHER METALS, INC. [Ohio, U.S.A.]
•  NHK OF AMERICA SUSPENSION COMPONENTS INC. [Kentucky, U.S.A.]
•  NHK SEATING OF AMERICA INC. [Indiana, U.S.A.]
•  NHK SPRING PRECISION OF AMERICA INC. [Kentucky, U.S.A.]
• RASSINI-NHK AUTOPECAS LTDA. [Sao Paulo, Brazil]

เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
จีนและอินเดีย

•  NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. [Samutprakarn, Thailand]
•  GENERAL SEATING (THAILAND) CO., LTD. [Rayong Thailand]
•  NHK PRECISION (THAILAND) CO., LTD. [Samutprakarn, Thailand]
•  AUTRANS (THAILAND) CO., LTD. [Bangkok, Thailand]
•  NHK MANUFACTURING (MALAYSIA) SDN. BHD. [Negeri Sembilan, Malaysia]
•  NHK Spring(China)Co.,Ltd.[Guangzhou,China]
•  NHK-Uni Spring (Guangzhou) Co., Ltd. [Guandong.China]
•  NHK Spring Precision (Guangzhou) Co., Ltd. [Guandong.China]
•  Chongqing Qingling NHK Seat Co.,Ltd.[Chongqing, China]
•  NHK Spring (Shenzhen) Co.,Ltd. [Shenshen, China]
• NHK Spring (Hong Kong) Co., Ltd. [Kowloon, Hong Kong]
•  NAT Peripheral (H.K.) Co., Ltd. [Kowloon, Hong Kong]
• UNI AUTO PARTS MANUFACTURE CO., LTD. [Taiwan, R.O.C.]
• NHK SPRING (TAIWAN) CO., LTD. [Taiwan, R.O.C.]
• NHK SPRING INDIA LTD. [Manesar (Haryana), India]

ยุโรป

•  IBERICA DE SUSPENSIONES, S.L. [Navarra, Spain]

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved