ความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน คือสิ่งที่ NHK SPRING (THAILAND) ให้ความสำคัญและมอบให้กับพนักงานมาโดยตลอด เราเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติไทย - ญี่ปุ่นชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการให้สวัสดิการแก่พนักงาน
สวัสดิการและผลตอบแทน
1. ค่าตอบแทน
•  เงินเดือน /ค่าครองชีพ / ค่าวิชาชีพ / ค่าทักษะเฉพาะ / ค่าตำแหน่ง
2. ค่ารักษาพยาบาล
• สำหรับพนักงานและครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) 44,000 บาท ต่อปี
• สำหรับบิดามารดา 28,000 บาท ต่อปี
3. เบี้ยขยันประจำเดือน 500-800 บาท ต่อเดือน
4. เบี้ยขยันประจำปี 1,000-3,000 บาท ต่อปี
5. เงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต)
• พนักงาน
• คู่สมรส
• บุตร
• บิดามารดา
• พี่น้องร่วมบิดามารดา
• บิดามารดาของคู่สมรส
6. โบนัสประจำปี (อ้างอิง : ปี 2555 : 7.9 เท่า / ปี 2556 : 9.0 เท่า)
7. เงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงาน (เฉลี่ย 1.5 เดือนต่อจำนวนปีทำงาน)
8. เงินท่องเที่ยวประจำปี
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (10.15-11%)
10. ของขวัญวันเกิด / ของขวัญวันปีใหม่
11. ชุดทำงาน
12. รถบัสรับส่งปรับอากาศ
13. เงินกู้ยืม (บ้าน, รถ, อื่นๆ)
14. ค่าอาหาร (ข้าวฟรี มื้อเช้าและกลางวัน)
15. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี)
16. เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน / มีบุตร / วันปีใหม่ / วันแรงงานแห่งชาติ
17. การตรวจสุขภาพประจำปี
18. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
19. งานกีฬาสี / งานเลี้ยงครบรอบปีบริษัท
20. สหภาพแรงงาน
21. แพทย์และพยาบาลประจำ
22. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
23. การฝึกอบรมในและนอกบริษัท
24. วันทำงาน 250 วันต่อปี (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved