ในฐานะที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น ที่มีพนักงานเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย NHK SPRING(THAILAND) จึงต้องการยกระดับทักษะความสามารถของพนักงานคนไทยสู่ระดับสากล โดยมีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นเช่นในช่วงปี 2523 ส่วนผลิตเบาะรถยนต์ได้ส่งวิศวกรจำนวนมากไปเรียนทักษะการออกแบบที่ญี่ปุ่นเนื่องจากเห็นว่าบริษัทออกแบบเองได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นกับบริษัทแม่จนในปัจจุบันส่วนผลิตเบาะรถยนต์สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เองส่วนผลิตพรีซิชั่นสปริงก็ส่งพนักงานไปเรียนที่ญี่ปุ่นและปัจจุบันสามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ของ HDD covers ได้เองจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะยากลำบากในขั้นต้น
     นอกจากนี้บริษัทยังส่งวิศวกรไปฝึกงานที่โรงงานในญี่ปุ่นเป็นประจำเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานการทำงานในโรงงานและสามารถนำความ รู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับงานของบุคลากรในบริษัท

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved