สำนักงานใหญ่
อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 6-7
2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด (กม. 6.5) ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +66 (0) 2730-2200
แฟกซ์ : +66 (0) 2730-2226~7

ส่วนผลิตซัสเปนชั่นสปริง
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
115 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร : +66 (0) 3314-1700     +66 (0) 3305-4700
แฟกซ์ : +66 (0) 3314-1739

ส่วนผลิตเบาะรถยนต์
โรงงานบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู
549 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : +66 (0) 2323-0800
แฟกซ์ : +66 (0) 2323-0810

ส่วนผลิตเบาะรถยนต์
โรงงานบ้านโพธิ์
99 หมู่ 3 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทร : +66 (0) 3858-8000
แฟกซ์ : +66 (0) 3858-8009

ส่วนผลิตเบาะรถยนต์
โรงงานเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
500/6 ม.3 ตำบล ตาสิทธิ์
อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร : +66 (0) 3365-9039-43
แฟกซ์ : +66 (0) 3365-9044

ส่วนผลิตพรีซิชั่นสปริง
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
1115 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร : +66 (0) 3314-1700     +66 (0) 3305-4700
แฟกซ์ : +66 (0) 3314-1746     +66 (0) 3314-1747

ส่วนผลิตดิสก์ไดรฟว์ซัสเปนชั่น
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
115 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร : +66 (0) 3314-1700     +66 (0) 3305-4700
แฟกซ์ : +66 (0) 3305-4798     +66 (0) 3305-4799

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved