ริวอิจิ ชิบะตะ
ประธาน
บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด

ข่าวและกิจกรรม  

"2018-11-02"


บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด รับเกียรติบัตรจากการสร้างคุณประโยชน์ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภท นิติบุคคล เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อ่านต่อ


"2018-10-07"


เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561อ่านต่อ


"2018-09-19"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ่านต่อ


"2018-09-14"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านระเวิง อ่านต่อ


"2018-09-08"


โครงการ ? เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข? อ่านต่อ


"2018-09-12"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) อ่านต่อมรุเดช วรรณโวหาร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

"ถึงแม้เราจะมีการแบ่งตำแหน่งตามคำบังคับบัญชา แต่การเข้าพูดคุยกันตั้งแต่ผู้ใหญ่ระดับสูง หรือตำแหน่งที่ต่ำกว่าเรา พวกเราให้คำปรึกษากัน เราคุยกันได้ตลอด"


SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved