"จุดเด่นของ NHK ในมุมของผม อันดับแรกคือชื่อเสียง และสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ให้ความรู้กับพนักงานบุคลากรอยู่เรื่อยๆ "

ศิริวัฒน์ บุญรินทร์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประกันคุณภาพ

สวัสดีครับ ผมชื่อศิริวัฒน์ บุญรินทร์ อายุ 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประกันคุณภาพ จบจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดมหาสารคาม อายุการทำงาน 11 ปี ทำงานในส่วนการควบคุมรับประกันคุณภาพให้ทั้ง Supplier ในกระบวนการ รวมถึงลูกค้าด้วย

สมัยเรียนได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่จากสถาบันเดียวกัน NHK เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง สวัสดิการดี และตรงกับสายงานของเราด้วย

สวัสดิการของบริษัทที่ชอบมีหลายอย่าง เพราะว่า NHK มีหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยสามารถเบิกได้ มีรถรับส่ง ไม่ต้องขับเอง ไม่ต้องง่วงนอน ในส่วนของโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของทางบริษัทเรา ซึ่งตั้งแต่ผมเข้ามาถือว่าอยู่ในระดับที่ประทับใจ ก็คือประทับใจตั้งแต่เข้ามา NHK ครั้งแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลา 11 ปีแล้ว NHK ได้ให้อะไรกับผมหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงความรู้ความสามารถที่ได้จากการทำงาน ประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างเช่น ประสบความสำเร็จในการทำ QVC ให้ทางกิจกรรมลูกค้าหรือภายในก็แล้วแต่ ก็ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนของทางลูกค้า HINO แล้วก็ได้เป็นเทรนเนอร์ภายในการดูแล QC ของโรงงานบ้านโพธิ์ โดยปกติของ NHK ภายในจะมีการทำ QC 2 ครั้งใน 1 ปีอยู่แล้ว ผมก็มีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในส่วนของบ้านโพธิ์ โดยเอาแต่ละกรุ๊ปไปแข่งขันกับส่วนกลาง เพื่อเลือกกลุ่มที่ดีที่สุดไปแข่งขันในระดับลูกค้าต่อไปครับ

จุดเด่นของ NHK ในมุมของผม อันดับแรกคือชื่อเสียง และสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ให้ความรู้กับพนักงานบุคลากรอยู่เรื่อยๆ

สำหรับพนักงานใหม่ที่เข้ามา ก็ทำให้เราได้รีเฟรชสกิลกับเค้าใหม่ คือได้สร้างมุมมองวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเข้าไป ฉะนั้นประสบการณ์ก็มีความจำเป็นได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทุกคนเสมอไป

ณ ตอนนี้มองว่า NHK ของเรามีศักยภาพความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้แล้ว แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ก็ยังมีส่วนของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสู่ AEC ตัวอย่างเช่น เรื่องภาษาและการฝึกทักษะให้กับพนักงาน

เชิญชวนน้องๆที่จบใหม่หรือว่าคนที่จะเข้ามาทำงานใน NHK ร่วมกัน เพราะว่า NHK เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียง เพราะเราไม่มีผลิตภัณฑ์แค่กลุ่มเดียว มีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กโทรนิก ฉะนั้นมีความมั่นคงแน่นอน รวมถึงสวัสดิการที่ดีๆ เชิญชวนทุกคนครับ

"NHK เป็นบริษัทที่กล้าให้เราคิด กล้าให้เราทำกล้าให้เราแสดงออก กล้าให้เราตัดสินใจ"

โชติพัฒน์ กุลวงค์วิทย์
Assistant Chief

 
ปิยธิดา ภัทรกิจธัญทัต
 
document control

 
 
มงคล ไชยเสนา
 
Foreman

 
 
อาคม แก้วหวงค์
 
หัวหน้างาน LD. Iud.5 Tasu

 
 
ศิริลักษณ์ ปุ๊กมะดัน
 
production

 
 
เอกภพ พินิจนอก
 
Foerman

 
 
ศุภรานันท์ ศุภกิจ
 
Sale Planning

 
 
รัตนชัย ดวงคำน้อย
 
หัวหน้าประกันคุณภาพ(QA)

 
 
มรุเดช วรรณโวหาร
 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนแ

 
 
เบญจมาส หาวุฒิ
 
Asst Chief GA./HO

 
 
ศิริวัฒน์ บุญรินทร์
 
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประ

 
 
ธรรมนูญ สร้อยพูล
 
Staff Engineer

 
 
มานพ วงษ์จันทร์ดี
 
โฟร์แมน

 
SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved