"NHK เป็นบริษัทที่กล้าให้เราคิด กล้าให้เราทำกล้าให้เราแสดงออก กล้าให้เราตัดสินใจ"

โชติพัฒน์ กุลวงค์วิทย์
ตำแหน่ง Assistant Chief

สวัสดีครับ ผมโชติพัฒน์ กุลวงค์วิทย์ (Mr.Chotiphat Kullawongvit) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอุตสาหการ ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร ตอนนี้ตำแหน่งงานเป็น Assistant Chief ของแผนก Quality Assurance อายุงาน 6 ปีแล้ว หน้าที่ปัจจุบัน การรับผิดชอบเกี่ยวกับ Quality ของสินค้าที่ส่งให้กับทางลูกค้าทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ได้จากการผลิต คุณภาพหลังการขาย

จริง ๆ รู้จัก NHK มานานแล้วนะครับ เนื่องจากว่าทาง NHK ติดป้าย รับสมัครนักศึกษาทุนที่ทางมหาวิทยาลัย แล้วทางผมพอดีไปเห็นก็เลยทำการสมัคร แล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ของ NHK

NHK มีจุดเด่นทางด้านของการบริหารครับ ทั้งในส่วนของต้นทุน ในส่วนของพนักงาน ในหลายๆสิ่ง หลายๆอย่าง ที่ทำให้สามารถที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาด เป็นไปได้อย่างดี

ความประทับใจต่อบริษัท NHK ทางบริษัท NHK เป็นบริษัทที่ดีนะครับ ไม่ได้มองในด้านของผลกำไรเพียงอย่างเดียว ยังมองในด้านของคุณภาพการใช้ชีวิตของพนักงาน คุณภาพความเป็นอยู่ ต่างๆ ในเรื่องของความปลอดภัย NHK เป็นบริษัทที่ดีครับ NHK ก็จะมีการ Audit นะครับ ประจำเดือน โดยที่มีพนักงานเข้ามาส่วนร่วมนะครับ Audit ภายในโรงงาน ภายใน ออฟฟิศ ภายในที่ทางต่าง ๆ ทางจอดรถต่างๆ นะครับ ในไลน์การผลิต ว่ามีสิ่งใดที่จะผิดปกติไหม หรือสิ่งใดที่ทำให้พนักงานได้เกิดอันตราย หรือเปล่า ซึ่งถ้าเจอ ก็จะมีการแก้ไข เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

ประสบการณ์ที่ได้จาก NHK นะครับ ได้หลายสิ่งหลายอย่าง ในการทำงาน ซึ่ง NHK เป็นบริษัทที่กล้าให้เราคิด กล้าให้เราทำกล้าให้เราแสดงออก กล้าให้เราตัดสินใจครับ และก็ยินดีรับไปกับสิ่งที่เราได้ทำ ได้ตัดสินใจรวมทั้งสอนให้เรา เป็นพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นครับ ถ้าเป็นในส่วนของ QA จะมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่พบปะ กับ Supplier พบกับลูกค้า นะครับ ก็ได้ทักษะในการเจรจากับลูกค้า การต่อรองกับ Supplier รวมไปถึงทักษะในการที่จะพูดคุยกับพนักงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อที่จะทำงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทต้องการ

ท่านใดที่สนใจงานประเภทที่ มีความท้าทาย มีความมั่นคง กล้าให้เราคิด กล้าที่จะใช้ ความรับผิดชอบในตัวเอง ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ผมคิดว่าทางบริษัท NHK เป็นบริษัทที่พร้อมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ครับ

"NHK เป็นบริษัทที่กล้าให้เราคิด กล้าให้เราทำกล้าให้เราแสดงออก กล้าให้เราตัดสินใจ"

โชติพัฒน์ กุลวงค์วิทย์
Assistant Chief

 
ปิยธิดา ภัทรกิจธัญทัต
 
document control

 
 
มงคล ไชยเสนา
 
Foreman

 
 
อาคม แก้วหวงค์
 
หัวหน้างาน LD. Iud.5 Tasu

 
 
ศิริลักษณ์ ปุ๊กมะดัน
 
production

 
 
เอกภพ พินิจนอก
 
Foerman

 
 
ศุภรานันท์ ศุภกิจ
 
Sale Planning

 
 
รัตนชัย ดวงคำน้อย
 
หัวหน้าประกันคุณภาพ(QA)

 
 
มรุเดช วรรณโวหาร
 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนแ

 
 
เบญจมาส หาวุฒิ
 
Asst Chief GA./HO

 
 
ศิริวัฒน์ บุญรินทร์
 
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประ

 
 
ธรรมนูญ สร้อยพูล
 
Staff Engineer

 
 
มานพ วงษ์จันทร์ดี
 
โฟร์แมน

 
SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved