โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง)

วันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมิสเตอร์นาโอฮิโกะ ซึคาโกชิ รองประธานบริษัทฯได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย”   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงอาหาร, อุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์การแต่งกาย และ เครื่องเขียน ให้กับคุณครูอนงค์  จันโทภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลองสวน  (อัศวาณิชย์บำรุง) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ