โครงการ ? เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข?

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย Mr.Hiroaki Matsushitaรองประธานบริษัท ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “ เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข“ โดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่นและกำแพงโรงเรียน และเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดคลองเก้า  ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรากร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานี้