บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด รับเกียรติบัตรจากการสร้างคุณประโยชน์ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภท นิติบุคคล เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์  เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารงานกลาง เป็นตัวแทนบริษัทในการรับมอบเกียรติบัตร จากจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงว่าบริษัทได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับ วสท.สาขาภาคเหนือ 1 ประเภท นิติบุคคล มากกว่า 10 ปีเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561