บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณสิริพล  เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกลาง ได้มอบเงินบริจาคจำนวน  5,000 บาท (ห้าบาทถ้วน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการแนะนำภาควิชาหลักสูตรการเรียน การสอน แนวทางในการประกอบอาชีพ ด้านวิศวกรรมศาตร์ ให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป  รับมอบโดย คุณหนึ่งฤทัย  คุ้มฉัยยา นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา