บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ โรฯเลเทลงใต้ สร้างอาคารใหม่ให้น้อง

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย คุณพนิดา  แตงใหญ่  GENERAL MANAGER    ได้มอบเงินสนับสนุน   ให้กับ ชมรมโรตาแรคท์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  30,000 บาท เพื่อ“โครงการ โรฯเลเทลงใต้ สร้างอาคารใหม่ให้น้อง” เพื่อต่อเติมห้องสมุดโรงเรียนวัดโตนด  ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ที่จะจัดขึ้นในวันที่  30 พฤษภาคม  - 15 มิถุนายน 2561