ท่านประธานบริษัทฯ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งมอบสโลแกนและนโยบายบริษัทประจำปี 2562

ระหว่างวันที่  4-17 มกราคม  2562 มิสเตอร์ริวอิจิ ชิบะตะประธานบริษัทฯ เพื่อกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งมอบสโลแกนและนโยบายบริษัทประจำปี  2562  ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ
 

ใน ปี 2562 ท่านประธานบริษัทฯได้กำหนดสโลแกน ไว้ 2 ข้อดังนี้
ข้อ 1.  [Go up to THE  NEXT  STAGE] 
ข้อ 2.  Achievement  of  2020 middle  term  plan
 

จากนั้นคุณทนงศักดิ์ เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนบริหารงานกลาง ตัวแทนบริษัทฯ และคุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ได้ร่วมกล่าวทักทายและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้กับพนักงานทุกคนด้วยเช่นกัน