ท่านประธานบริษัทฯ แถลงนโยบายบริษัทฯ ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ โรงงานเวลโกรว์  มิสเตอร์ริวอิจิ ชิบะตะ ประธานบริษัทฯ ได้แถลงนโยบายประจำปี 2562 ให้กับรองประธานในทุกภาคส่วน และผู้บริหารระดับสูงชาวไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้นำไปขยายสู่การวางแผนและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
 

โดยได้กำหนดสโลแกน ปี 2562 ดังนี้
ข้อ 1.  [Go up to THE  NEXT  STAGE] 
ข้อ 2.  Achievement  of  20020 middle term  plan (บรรลุแผนบริหารงานระยะกลาง ปี 2020)


จากนั้น รองประธานทุกส่วนงาน ขึ้นชี้แจงนโยบายส่วนงานตนเองที่รับผิดชอบจนครบทุกส่วนงาน และปิดท้ายด้วยการร่วมถ่ายภาพผู้รับฟังการแถลงนโยบายบริษัททุกคนเป็นที่ระลึก