บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณพนิดา  แตงใหญ่  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  โดยคุณพัชรินทร์  ลีฬกาณจนากุล  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา