บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและชุดเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ลิด จ.แม่ฮ่องสอน

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์  เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส  และคณะผู้บริหาร ได้มอบอาคารห้องน้ำ, สิ่งของและชุดเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  โดย คุณสายัญ  โพธิ์สุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้