บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและชุดเครื่องเขียน ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าโปง จ.แม่ฮ่องสอน

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์  เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส  และคณะผู้บริหาร ได้มอบสิ่งของและชุดเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้านป่าโปง ต.ป่าโปง  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดย คุณครู ยุทธิชัย  สว่างนภา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้