บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุน เพื่อสร้างรถแข่ง เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2019 - 2020 Student Formula

          บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณฮิโรอากิ มัตซึชิตะ รองประธานบริษัท ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสร้างรถแข่ง เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2019 - 2020   Student Formula   ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมานี้