บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุน เพื่อสร้างรถแข่ง เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2019 - 2020 Student Formula

บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณฮิโรอากิ มัตซึชิตะ รองประธานบริษัท ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสร้างรถแข่ง เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2019 - 2020   Student Formula   ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมานี้