มิสเตอร์อะซึชิ ชิตามะ รองประธานบริษัทฯได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ครั้งที่ 6" ณ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง

    วันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัทเอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมิสเตอร์อะซึชิ  ชิตามะ รองประธานบริษัทฯได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ครั้งที่ 6”   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกัน มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การกีฬา และ อุปกรณ์การเกษตร  ให้กับ คุณครูเมธชนัน  เสืออากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเพ็ง  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ