เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข ครั้งที่ 2

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย Mr.Hiroaki   Matsushita รองประธานบริษัท ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “ เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข ครั้งที่  2 “ ซึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 และ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา โดยให้พนักงาน และ ครอบครัวร่วมกันทาสี  สนามเด็กเล่น,ม้าหิน และกำแพงโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเกาะ  ต.บางเตย อ.เมือง จ.สมุทรปรากร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมานี้