มิสเตอร์ซาโทชิ ยามาชิตะ รองประธานบริษัทฯได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ครั้งที่ 6" ณ โรงเรียนวัดคลองสวน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

    วันที่ 27  พฤศจิกายน 2562 บริษัทเอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมิสเตอร์ซาโทชิ ยามาชิตะ รองประธานบริษัทฯได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ครั้งที่ 6”   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกัน มอบ เครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล ให้กับ คุณครูสนั่น  นุชพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา