ท่านประธานบริษัทฯ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งมอบสโลแกนและนโยบายบริษัทประจำปี 2563

ระหว่างวันที่  6-17 มกราคม 2563 มิสเตอร์ริวอิจิ ชิบะตะประธานบริษัทฯ เพื่อกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งมอบสโลแกนและนโยบายบริษัทประจำปี  2563  ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ

 

ในปี 2563 เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ท่านประธานบริษัทฯ ยังคงสโลแกนเดิมดังนี้

ข้อ 1.  [Go up to THE  NEXT  STAGE] 

ข้อ 2.  Achievement  of  2020 middle term plan

 

จากนั้นคุณทนงศักดิ์ เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนบริหารงานกลาง ตัวแทนบริษัทฯ และคุณลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ได้ร่วมกล่าวทักทายและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับพนักงานทุกคนด้วยเช่นกัน