บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณพนิดา แตงใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนกลาง ได้มอบ ขนม , นม , ข้าวสาร และ ชุดเครื่องเขียน ให้กับ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย คุณพนิดา  แตงใหญ่  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนกลาง  ได้มอบ ขนม , นม , ข้าวสาร และ ชุดเครื่องเขียน ให้กับ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  รับมอบโดย คุณครูกัลญา  ฉาวเกียรติคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานี้