บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์ เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารงานกลาง ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย คุณทนงศักดิ์    เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารงานกลาง ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย  เพื่อ โครงการ “อนุรักษ์สัตว์ป่า กุยบุรี”  รับมอบโดย คุณนุชชฎา  ภิรมย์พู่  ตัวแทนมูลนิธิ WWF ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมานี้