บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนวรัตน์ คำราชา รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนวรัตน์  คำราชา รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564    โดยคุณพัชรินทร์  ลีฬกาญจนากุล  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด  ตัวแทนของ ส.ส.ท. เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา