บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย เพื่อ โครงการ อนุรักษ์สัตว์ป่า กุยบุรี

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย  เพื่อ โครงการ “อนุรักษ์สัตว์ป่า กุยบุรี”  รับมอบโดย ตัวแทนมูลนิธิ WWF ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมานี้