มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยข่าวต่อมาวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทจัดขึ้น หรือ CSR นั้นเอง

      โดยในครั้งนี้ท่านประธานของเราได้มาเป็นประธานพิธีเปิด อาคารเรียน ห้องสมุด และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแสนภูดาษ ที่ทางบริษัทมอบเงินไว้เพื่อไปปรับปรุงซ่อมแซม ให้อาคารเรียนนั้นมีสภาพที่ดีขึ้น
      และปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้สามารถมาเล่นกันได้อย่างสนุกสนาน โดยในพิธีเปิด ได้มีการแสดงจากนักเรียน ให้ท่านประธานและทีมงานของเราได้ชมกัน หลังจากการแสดงของนักเรียนแล้ว ท่านประธานของเรา ได้กล่าวพิธีการ
      และทางโรงเรียนได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและของที่ระลึกด้วยครับ
      ก่อนเดินกลับท่านประธานได้เดินชมเด็กๆบริเวณสนามเด็กเล่นเพื่อชมเด็กๆที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็น 1 ในนโยบายของท่านประธาน เพื่อตอบแทนสังคมให้ยั่งยืนต่อไป ท้ายนี้ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภูดาษ ได้กล่าวขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved