มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

      วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Conference โรงงานเวลโกรว์ คุณมาซายูคิ โฮริเอะ รองประธาน ส่วนบริหารงานกลางและส่วนจัดซื้อ
      เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 90 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ หลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา
      ทางบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานเวลโกรว์ โรงงานบ้านโพธิ์ และศูนย์ฝึกอบรม โครงการมอบทุนการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของไทย ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved