มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย (พ.ศ.2551-พ.ศ.2554)

      "บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน
      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบวิจัยและพัฒนาด้าน Robotics ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
4. เพื่อผลักดันเทคโนโลยีด้าน Robotics ให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved