มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา

      วันที่ 6 สิงหาคม 2553 นายฮิโรยูกิ คาโดะ ประธานบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ได้กล่าวให้โอวาท และมอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีได้แก่ อังกะลุง 5 ชุด , จะเข้ 2 ตัว, กลองแขก 1 คู่, ซ้ออู้ 2 ตัว, ซอด้วง 2 ตัว และ หนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ของเยาวชนไทยที่บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved