มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

      วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงงานเวลโกรว์ ประธานทาโร่ อูเมมูระให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจำนวนรวม 83 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ หลังจากพิธีมอบทุนการศึกษา ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานเวลโกรว์ด้วย โครงการมอบทุนการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของไทย ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved