โครงการฟื้นฟูป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤๅไน จังหวัดจันทบุรี

      เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมที่ยั่งยืน NHK SPRING (THAILAND) เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยบริษัทได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าเสื่อมโทรมกว่า 1,000 ไร่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดจันทบุรี เริ่มตั้งแต่ปีซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการเพื่อฟื้น ฟูธรรมชาติแล้วยังเป็นโครงการเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา ในวันที่ 5ธันวาคม 2550
      เราจะสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อเนื่อง 6 ปีไปจนถึงปี 2555 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวให้ยังคงอยู่ต่อไป ในวันเปิดโครงการ ประธานใหญ่ ประธาน ผู้บริหารของบริษัท เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และคนในท้องถิ่นจำนวนมากร่วมกันปลูกต้นไม้ เราหวังจะได้เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปที่

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved