โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ.2553-พ.ศ.2554)

      โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ.2553-พ.ศ.2554) โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสต้นเยี่ยมดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เจริญพระชนมายุครบ 7 รอบนักษัตร 84 พรรษา ปีพุทธศักราช 2554
      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ โดยคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำ ดอยสามหมื่น

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved