บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการมอบเงินผ่านมูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติ ดังนี้:
- สึนามิภาคใต้ของประเทศไทย ปีพ.ศ.2548
- น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ของไทย ปีพ.ศ.2553
- แผ่นดินไหว เมืองฟูคูชิมา ประเทศญี่ปุ่น ปีพ.ศ.2554
- น้ำท่วมภาคใต้ของประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
-  น้ำท่วมภาคกลางของประเทศไทย ปีพ.ศ.2554

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved