NHK SPRING (THAILAND) เพื่อ ตอบสนองลูกค้าในทุกๆด้าน ได้อย่างรวดเร็ว NHK SPRING (THAILND) จึงให้ความสำคัญกับการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการผลิตและ ทดสอบ
     ในปี2523 ส่วนผลิตเบาะรถยนต์ก่อตั้งฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการส่งบุคลากรรุ่นใหม่ไปเรียนทักษะขั้นสูงที่ญี่ปุ่น ปัจจุบันส่วนผลิตเบาะรถยนต์สามารถทำการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตสินค้า จนกระทั่งทดสอบผลิตภัณฑ์ได้เอง
     ส่วนผลิตพรีซิชั่นสปริงก็เริ่มการผลิตแบบครบวงจรแล้วเช่น กัน แม้ว่าในอดีตการผลิตแม่พิมพ์ "คานากาตะ" สำหรับ HDD covers ยังไม่สามารถทำได้ในประเทศไทย แต่เราท้าทายอุปสรรคนี้โดยการส่งวิศวกรไปฝึกทักษะที่ญี่ปุ่น และตั้งแต่ปี 2542 เราสามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ได้เองแล้วจำนวนหนึ่ง
     บริษัทยังมีบทบาทสำคัญของธุรกิจกลุ่มบริษัท NHK SPRING ส่วนผลิตซัสเปนชั่นสปริงได้ก่อตั้งแผนกวิจัยและออกแบบในปี 2546 เพื่อเชื่อมข้อมูลผ่านเครือข่ายของฐานผลิตระหว่างญี่ปุ่น อเมริกาและไทย และสร้างระบบพัฒนาที่ทำงานตลอด24 ชั่วโมง ซึ่งใช้ข้อมูลทางเทคนิคของสปริงที่ผลิตในประเทศต่างๆร่วมกัน
     เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจรทั่วทั้งบริษัทเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved