คุณภาพเป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้า เราใช้ระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด
     ยกตัวอย่างเช่น โรงงานเบาะรถยนต์ในกระบวนการประกอบเบาะรถยนต์จะต้องรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย 100% โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงบิดของสกรูในการยึดเบาะรถยนต์ทุกจุด หากไม่ยึดสกรูตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เครื่องจักรจะหยุดอัตโนมัติและไม่สามารถทำงานต่อในขั้นตอนต่อไป กล่าวได้ว่าด้วยระบบควบคุมคอมพิวเตอร์นี้ทำให้ไม่เกิดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัทจึงนำระบบประกันคุณภาพนี้มาใช้กับสายการผลิตจำนวนมาก
     นอกจากนี้ "วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ" ก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือตลอดมาซึ่งประกอบด้วยหลัก 5 ประการ หนึ่งคือ ลูกค้าสำคัญที่สุด สอง มอบความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สาม หลักการที่ว่าลูกค้าภายในก็สำคัญเช่นกัน กล่าวคือพนักงานทุกคนถือว่าตนเองเป็นทั้งผู้ผลิตและลูกค้า สี่ ดังนั้นเราจะไม่ปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปถึงขั้นตอนการผลิตถัดไป คือ ต้องทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดความสูญเปล่าของต้นทุนและเวลาทำงาน และประการสุดท้ายต้องปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือที่ เรียกว่า KAIZEN
     วัฒนธรรมแห่งคุณภาพนี้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดจากเรา

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved