ความปลอดภัยคือนโยบายที่สำคัญที่สุดของเรา ความปลอดภัยไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในมาตรฐานของบริษัท แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและห่วงใยที่บริษัทมีต่อพนักงานทุกคน บริษัทจึงมีมาตรการและกิจกรรมความปลอดภัยมากมาย เช่น พนักงานใหม่ทุกคนต้องรับการอบรมหลักปฏิบัติความปลอดภัย พนักงานผลิตจะย้ำเตือนความปลอดภัยในทุกๆเช้าที่มีการประชุมก่อนเริ่มงาน
     ทุกโรงงานผลิตมีการตรวจเช็คความปลอดภัยของสถานที่ทำงานโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท การตรวจเช็คความปลอดภัยจะปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อหาข้อบกพร่องและรีบแก้ไข
     อีกกิจกรรมความปลอดภัยคือการฝึกซ้อมดับเพลิง เช่น ที่โรงงานบ้านโพธิ์ ได้จัดซ้อมดับเพลิงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยดับเพลิง ตำรวจ โรงพยาบาล เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมความปลอดภัยครั้งใหญ่ของบริษัท

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved