ทุกๆปีทีมงานฝ่ายบุคคลของ NHK SPRING (THAILAND) จะเดินทางไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อรับสมัครบุคลากรรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ หากคุณเป็นคนที่กำลังหางานหรือเป็นนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา ไปเจอกับเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่งานจ๊อบแฟร์ใกล้บ้านหรือสถาบันการศึกษาที่คุณเรียนอยู่ เพราะคุณอาจจะเป็นพนักงานคนใหม่ของ NHK SPRING (THAILND) คนต่อไป

 18 มกราคม 2560
งาน TNI Job Fair 2017 ณ อาคาร C ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย , ญี่ปุ่น : TNI
 28 ตุลาคม 2559
งาน Engineering Career Day ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 27 เมษายน 2559
ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : KMUTNB
 9 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) : SU
 28 เมษายน 2558
ณ อาคารพละศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)
 23-24 เมษายน 2558
ณ อาคารพร้อมมงคล : ม.ราชมงคลพระนคร
 1-2 เมษายน 2558
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
 27 มีนาคม 2558
ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา ม.นเรศวร : NU
 26 มีนาคม 2558
ณ ตึกสตางค์ มงคลสุข ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ : PSU
 17-18 มีนาคม 2558
ณ บริเวณลานอาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ : KMITL
 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : KMUTNB
 16-17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อาคารชูชาติ กำภู ม.เกษตรศาสตร (บางเขน) : KU
 29 มกราคม 2558
ณ ลานอาคารเพียรวิจิตร ม.ขอนแก่น : KKU
 22 มกราคม 2558
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล : MU
 12-13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : KMUTNB
 15 กุมภาพันธ์ 2557
ณ หอประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : KMITL
 27-28 มกราคม 2557
ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : KMUTT
 24 มกราคม 2557
ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP
 23 มกราคม 2557
ณ บริเวณลานอาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : KMITL
 20-21 มกราคม 2557
ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) : KU
 17 มกราคม 2557
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : SUT
 16 มกราคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : BUU
 15 มกราคม 2557
ณ อาคาร C ชั้น 6 ห้อง C601-C602 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : TNI
 22 พฤศจิกายน 2556
ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 20 พฤศจิกายน 2556
ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 14 พฤศจิกายน 2556
ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13 พฤศจิกายน 2556
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 20 กันยายน 2556
ณ ลานตึกสตางค์ มงคลสุข ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) เวลา 09.00 - 16.30 น.
 23 สิงหาคม 2556
ณ ศาลาอ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 20 สิงหาคม 2556
ณ ABAC Plaza, อาคารอำนวยการ CL วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เวลา 09.00 - 16.30 น.
 6 กันยายน 2556
ณ ลานตึกสตางค์ มงคลสุข ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 23 สิงหาคม 2556
ณ ศาลาอ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 20 สิงหาคม 2556
ณ ABAC Plaza, Cathedral of Learning (CL) Building, Suvarnabhumi Campus เวลา 09.00-16.30 น.
 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เวลา 09.00 - 16.30 น.
 14 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 09.00 - 16.00 น.
 14-15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
 6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
 28-29 มกราคม 2556
ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้นล่าง คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)
 25 มกราคม 2556
ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)
 24 มกราคม 2556
ณ บริเวณลานอาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ (KMITL)
 23 มกราคม 2556
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พัฒนาการ ( TNI )
 22 มกราคม 2556
ณ อาคารพลาซ่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 11 มกราคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)
 10-11 มกราคม 2556
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
 3 กันยายน 2555
ณ ลานตึกสตางค์ มงคลสุข ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 31 สิงหาคม 2555
ณ ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 16.30 น.
 23 สิงหาคม 2555
ณ เอแบค พลาซ่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา), อาคาร Cathedral of Learning (CL) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 28-29 กุมภาพันธ์ 2555
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 8.30 - 16.30น.
 22-23 กุมภาพันธ์ 2555
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 21-22 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 8.30 - 16.30น.
 20-21 กุมภาพันธ์ 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ อาคารชูชาติ กำภู เวลา 8.30 - 16.30น.
 16-17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (ชั้น 3) เวลา 8.30 - 16.30น.
 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ( Thai-Nichi ) ถนนพัฒนาการ เวลา 8.30 - 16.30น.
 7 กุมภาพันธ์ 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงอาหารกลาง เวลา 8.30 - 16.30น.
 3 กุมภาพันธ์ 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 8.30 - 16.30น.
 31 มกราคม 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 9.00 - 17.00น.
 31 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ณ เอแบค พลาซ่า เวลา 8.30 - 16.30น.
 27 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา เวลา 8.30 - 16.30น.
 12 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารเพียรวิจิตร เวลา 8.30 - 16.30น.
 10-11 มีนาคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 9.00-17.00น.
 12 กุมภาพันธ์ 2553
มหาวิทยาลัยสุรนารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 9.00-16.30
 6-7 กุมภาพันธ์ 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 8.30-16.30
 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ณ อาคารยิมเนเซียม 5 เวลา 8.30-16.30
 28-29 มกราคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เวลา 9.00-16.30
 27 มกราคม 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอประชุมสถาบันฯ เวลา 9.00-15.30
 20 มกราคม 2553
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ณ เอแบคพลาซ่า อาคาร CL เวลา 9.00-16.30
 26 สิงหาคม 2552
"Engineering Career Day" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 8.30-16.30 น.
 28-29 มกราคม 2552
มหกรรมงานและอาชีพ ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 08.30 - 16.00 น.
 19-20 มกรคม 2552
มหกรรมงานและอาชีพ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08.30 - 16.00 น.
 17-18 มกราคม 2552
มหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08.30 - 16.00 น.
 15 มกราคม 2552
งาน Engineer Fair Week ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 08.30 - 16.00น.
 26-27 พฤศจิกายน 2551
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยพบผู้ประกอบการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08.00-16.30
 22-23 พฤศจิกายน 2551
ตลาดนัดวิศวกรมอดินแดง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9.00-16.00น.
 5-6 พฤศจิกายน 2551
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.00-16.30 น.
 30-31 สิงหาคม 2551
มหกรรมการศึกษาต่อญี่ปุ่นและจัดหางาน 2008 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
บริเวณ Reception Hall, โซน A 10.00-18.00น.
 26 กรกฎาคม 2551
เดอะมอลล์ บางกะปิ   10.00-17.00น.
 22 พฤษภาคม 2551
บริเวณชั้น 4 ห้างไอ.ที.พลาซ่า จ.นครราชสีมา  10.00-15.00น.
 22 พฤษภาคม 2551
ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 โรบินสัน ศรีราชา จ.ชลบุรี 10.00-16.00น.
 26-27กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 22 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 19 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
 13-14กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
 12 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 8 กุมภาพันธ์ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 1-3 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 23-24 มกราคม 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
 16 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพฯ
 10 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) กรุงเทพฯ
SITE MAPS

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 6-7
2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด (กม. 6.5)
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2022 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved