**กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง

**กรุณาอัพโหลดไฟล์ประวัติส่วนตัวของท่านเป็นไฟล์ WORD, PDF เท่านั้น
ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ : ( ชื่อ-นามสกุล.pdf )
SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved