NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. , จำหน่าย เบาะรถยนต์ ,จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. , จำหน่าย เบาะรถยนต์ ,จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องยนต์

ริวอิจิ ชิบะตะ
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด

ข่าวและกิจกรรม  


ศิริวัฒน์ บุญรินทร์
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประกันคุณภาพ

"จุดเด่นของ NHK ในมุมของผม อันดับแรกคือชื่อเสียง และสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ให้ความรู้กับพนักงานบุคลากรอยู่เรื่อยๆ "


SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved