ริวอิจิ ชิบะตะ
ประธาน
บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด

ข่าวและกิจกรรม  

"2018-09-19"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ่านต่อ


"2018-09-14"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านระเวิง อ่านต่อ


"2018-09-08"


โครงการ ? เอ็นเอชเค จิตอาสา พาทำดี แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันความสุข? อ่านต่อ


"2018-09-12"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) อ่านต่อ


"2018-09-06"


โครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนคลองบางกะสี อ่านต่อ


"2018-09-10"


บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018-2019 อ่านต่อรัตนชัย ดวงคำน้อย
หัวหน้าประกันคุณภาพ(QA)

"บริษัทมีการปลูกฝังในเรามีการทำงานแบบเป็นพี่เป็นน้องถึงจะแตกต่างกันด้วยอายุงานก็ตาม"


SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved