มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557


มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555


กิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดแสนภูดาษ วันที่ 22 มีนาคม 2555


มอบเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง


มอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนวิทยราชรังสรรค์ 2553


จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาทั่วประเทศ


มอบทุนการศึกษาปี 2552 แก่นักศึกษาอาชีวะ


มอบเต็นท์ให้กับสถานศึกษา


มอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555

      วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555 ประธานคาโอรุ ฮาทายามา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 18 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ณ โรงงานเวลโกรว์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 90 ทุน โดยหลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานเวลโกรว์ โรงงานบ้านโพธิ์ และโรงงานบางปู อีกด้วย
      โครงการมอบทุนการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของไทย ที่ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

SITE MAPS

NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

Bangna Tower A,
6th-7th floor 2/3 Moo 14, Bangna-Trad Rd.,
(km. 6.5), Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66 (0) 2730-2200
Fax : +66 (0) 2730-2226~7


Copyright © 2016 NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD ,All right reserved